Minska vattenanvändningen

Vattenläget är väldigt ansträngt i kommunen. Invånarna uppmanas att vara sparsamma med kranvattnet och tänka smart kring bevattning, särskilt under dagtid. Här får du enkla tips att minska ditt vattenanvändande:

Vad söker du efter?

Skip to content