Hållbarhet

Vellingebostäder strävar efter att bygga och förvalta fastigheter hållbart, med fokus på att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och inspirera hyresgäster till hållbara val

Läs upp sidans innehåll

HÅLLBARHET

För Vellingebostäder handlar hållbarhet om att bygga och förvalta våra fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt. Vi vill som långsiktig fastighetsägare bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vårt hållbarhetsarbete innefattar allt från konkreta åtgärder i fastigheterna till att ge inspiration och förutsättningar för våra hyresgäster att göra hållbara val i vardagen. Vi ska agera ansvarsfullt och förvalta våra fastigheter med hänsyn till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Vellingebostäder strävar efter att erbjuda attraktiva hem och lokaler. Vårt uppdrag är att erbjuda invånare i kommunen boende i trygga miljöer, samtidigt som vi tillsammans ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt. Vi ska sträva efter att ta ett långsiktigt samhällsansvar och socialt ansvar för både hyresgäster och medarbetare.  

Miljömässig hållbarhet

Vår verksamhet lämnar ett miljöavtryck, främst genom energianvänding med relaterade klimatutsläpp och uppkomst av avfall, men även genom användningen av mark, material och kemiska produkter. Vellingebostäder arbetar därför med att förebygga och minska vår miljöpåverkan. Vi försöker även skapa förutsättningar för våra hyresgäster att förbättra sin miljöpåverkan på olika sätt. 

Ekonomisk hållbarhet

Att arbeta med ekonomisk hållbarhet handlar för oss om att skapa hållbara och attraktiva bostäder och centrum nu och framtiden. Genom god fastighetsförvaltning i kombination med stabil ekonomisk utveckning i företaget skapar vi förutsättningar för hållbara och attraktiva fastigheter under många år. 

Vad söker du efter?

Skip to content