Tillsammans hjälps vi åt!

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige och våra grannländer.Vi avlastar elsystemet när vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra […]

Vad söker du efter?

Skip to content