Tillsammans hjälps vi åt!

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige och våra grannländer.
Vi avlastar elsystemet när vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt över vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Det som drar mycket el och som vi framförallt ska vara återhållsamma på är exempelvis varmvatten, element, spis, ugn och torktumlare.

Vad söker du efter?

Skip to content