7 svar om skyddsrum

Just nu får vi in frågor om skyddsrum i Vellingebostäders fastigheter. Här har vi samlat ihop information som kan vara bra att veta.

 1. Det finns skyddsrum i några av Vellingebostäders fastigheter och på MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv karta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum. Här är en länk till MSBs skyddsrumskarta.

2. I händelse av krig blir man uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om ett skyddsrum ligger i en av Vellingebostäders fastigheter, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset då skyddsrummen även är till för allmänheten. Dörren kommer att stå öppen så att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

3. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer info läs gärna på MSB:s hemsida.

4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter – däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida finns en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.

5. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

6. Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.

7. Skyddsrum är uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt “skyddsrum”.

Vad söker du efter?

Skip to content