Uthyrningspolicy

Läs upp sidans innehåll

UTHYRNINGSPOLICY

Vellingebostäders lediga lägenheter publiceras hos Boplats Syd och kommer att tilldelas den sökande som har längst kötid och som uppfyller våra krav. För att kunna få en lägenhet hos oss ställer Vellingebostäder följande krav på dig som sökande:

  • Fyllt 18 år.
  • Den totala inkomsten efter skatt ska motsvara 2 gånger månadshyran.
  • Minst 3 månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatumet ska kunna visas upp.
  • Inga anmärkningar hos tidigare hyresvärd accepteras.
  • Betalningsanmärkningar, oreglerade skulder eller skuldsanering accepteras inte.
  • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek (se nedan)
  • Kunna lämna referenser till föregående hyresvärd.

SOM INKOMST GODKÄNNER VI:

Lön från anställning, eget företag, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning eller studiemedel. Sjukpenning/föräldrapenning godkänns endast om du har en anställning i grunden. Som komplement till inkomst räknas bostadsbidrag/bostadstillägg. A-kassa godkänns om du har minst 100 dagar kvar vid inflyttning. Anställningsform kan vara tillsvidareanställning eller visstidsanställning.

Det är du som huvudsökande som ska uppfylla hyresvärdens krav. Gemensam inkomst läggs till grund i det fall du har en medsökande som avser bo tillsammans med dig. Om du endast uppfyller 80 % av inkomstkravet kan hyresvärden godta kapital motsvarande en årshyra eller borgensman som uppfyller krav och inkomst.

Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

VI GODKÄNNER INTE:

Vellingebostäder godkänner inte etableringsersättning, aktivitetsstöd, försörjningsstöd, barnbidrag eller underhållsbidrag/underhållsstöd. Kontantlön godkänns ej.

Betalningsanmärkningar, oreglerade skulder eller skuldsanering godtas inte.

INTYG SOM STYRKER DIN INKOMST:

Innan du kan bli aktuell för visning av lägenhet, måste du styrka din inkomst med nyutfärdat anställningsintyg och/eller kopia på anställningsavtal, dina 3 senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst t.ex beslut/intyg från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller CSN. Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation och kontoutdrag.

Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år och ska styrka sina inkomster med bl. a senaste inlämnade deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket samt en aktuell resultat- och balansrapport.

ANTAL BOENDE PERSONER I LÄGENHETEN

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 5 personer.

Vad söker du efter?

Skip to content