Fokus på trygghet

Vellingebostäder har träffat tre aktörer som ingår i trygghetsforumet; Sanna Quirico Rosenqvist, Trygghetschef Vellinge Kommun, Emelie Dahl, Förvaltare på Vellingebostäder och Maria Jerlemar Molin, Kommunpolis
 

Något som är högt prioriterat för kommuninvånarna i Vellinge är trygghet. Därför vill vi lyfta fram ett av Vellinge kommuns viktigaste samverkansforum inom detta, nämligen trygghetsforum.

I trygghetsforum arbetar vi utifrån en metod – effektiv samordning för trygghet. Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

I trygghetsforum träffas både interna och externa aktörer veckovis. Aktörer så som polis, Vellingebostäder och kommunala verksamheter ingår i trygghetsforum.  

Hur går arbetet till?

Vi träffas veckovis för att utbyta erfarenheter och information för att på så sätt samordna insatser och förhoppningsvis kunna förebygga liknande händelser, säger Sanna Quirico Rosenqvist, Trygghetschef Vellinge Kommun.

Vi följer upp aktiviteter som har varit och drar lärdomar av det och vi utbyter information inför kommande aktiviteter som händer i kommunen, till exempel löparfesten som nyligen varit, berättar Maria Jerlemar Molin, Kommunpolis.

Utifrån den informationen vi har skapas en gemensam lägesbild som vi arbetar med både på kort- och lång sikt. Exempelvis uppmärksammas platser som medborgare upplever som otrygga, då kan vi behöva arbeta med synlighet, dialog och ibland kan det även krävas åtgärder exempelvis som att belysning behöver förbättras, förklarar Sanna.

Vellingebostäders förbättringar

Emelie Dahl, som är vår representant hos Vellingebostäder känner att vi har kunnat göra förbättringsarbeten och planera på ett annat sätt inom förvaltningen ut efter den information och det arbete som finns i trygghetsforumet.

Trygghetsforumet utvecklas hela tiden och den information som en aktör har, pusslas ihop med de andras lägesbilder, vilket resulterar i åtgärder för att nå en förändring. Gemensamt kan vi lyckas bättre i vårt arbete. Vi har fått väldigt positiva effekter genom att arbeta på detta sätt, berättar hon.

Stort tack till gänget på trygghetsforum i Vellinge!

Vad söker du efter?

Skip to content