Hyresjustering från 1 januari 2023 är klar

Hyresmarknadskommittén har nu fastställt en hyresjustering för Vellingebostäders lägenheter med 4,5 % + ett extra värmetillägg 2,5 %. Hyreshöjningen gäller från 1 januari och värmetillägget under 12 månader. För de lägenheter som har kallhyra tillkommer inget värmetillägg.

Diskussionerna med Hyresgästföreningen gällande hyresjustering för 2023 för bostadslägenheten har pågått sedan mitten på september. Efter fyra möten strandade diskussionerna och vi begärde medling i den nationella Hyresmarknadskommittén.

Hyresmarknadskommittén har nu meddelat sitt beslut om en hyresjustering på 4,5% + ett extra värmetillägg på 2,5%. Hyresjusteringen gäller från 1 januari och värmetillägget under 12 månader. För de lägenheter som har kallhyra tillkommer inget värmetillägg.

Utöver ökade räntekostnader och kraftigt höjda kostnader för el och värme, ökar kostnaderna för reparationer och underhåll också i mycket snabb takt.

Vi gör vad vi kan som fastighetsägare för att överbrygga läget med höjda kostnader. Vi har minskat personalstyrkan och vi är mycket restriktiva med att anlita konsulter m.m. Vi kan på kort sikt inte räkna med att få full täckning för våra ökade kostnader men hyresjusteringarna kan inte heller hamna på så låga nivåer att verksamheten inte kan bedrivas.

När får jag besked på min nya hyra?

Din nya hyra kommer att finnas angiven på hyresavin för april månad som skickas ut under mars månad.  

Måste jag betala retroaktiv hyra?

Ja, du kommer att behöva betala retroaktivt för januari, februari och mars månad. Men dessa månader kommer att fördelas under tre månadshyror, dvs april, maj och juni.

Jag är orolig att jag inte kommer att kunna betala min nya hyra. Vad ska jag göra?

Du ska alltid kontakta oss så snart som möjligt om du har svårt att betala din hyra. Om du väntar med att kontakta oss kan det innebära extra kostnader och problem för dig i framtiden

Varför vill ni höja hyran?

Det senaste året har prisutvecklingen varit kraftig och tillsammans med stigande räntor så ökar priserna för oss som fastighetsägare på allt från vatten, värme, avfall, underhåll och byggtjänster.

Vad är Hyresmarknadskommittén?

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta

Länk: Hyresmarknadskommitten

Länk: Sveriges Allmännytta

Vad söker du efter?

Skip to content