Hyresjustering – hur fungerar det?

Varför höjs hyran?
Hyran kan höjas av olika skäl. Allra mest påverkas vi att det höjda ränteläget men det kan även handla om höjda skatter och avgifter för exempelvis el, värme, vatten och avfallshantering. Precis som allt annat i svensk ekonomi så påverkas hyran av inflationen när priser på varor och tjänster stiger. Hyran kan också höjas i samband med att en renovering gjorts i lägenheten, eller för att hyresvärden gjort en åtgärd som förbättrar fastigheten och/eller utomhusmiljön för alla hyresgäster.

Hur fungerar hyresförhandlingen för bostäder?
Fastighetsägaren påkallar en förhandling hos Hyresgästföreningen varje år runt september månad, fastighetsägaren yrkar en justering av hyran som sedan representanter från hyresgästföreningen och fastighetsägaren förhandlar om. Hyresgästföreningen tar sedan fram ett motkrav hur mycket hyran ska justeras. Om inte hyresgästföreningen och fastighetsägaren kommer överens om justeringen kan fastighetsägaren pröva ärendet i Hyresmarknadskommittén (HMK).

Hyresmarknadskommittén består av ledamöter från Sveriges Allmännytta (branschens intresseorganisation) samt Hyresgästföreningen, där prövas och medlas tvister för att komma vidare i förhandlingen. Hyresmarknadskommitténs beslut är slutgiltigt och går inte att överpröva från någons sida.

Hur fungerar hyresförhandlingen för lokaler?
I de flesta lokalavtal regleras hyran årligen med hjälp av ett indextillägg. Indextillägget innebär att hyran justeras med inflationen. Fastighetsägaren förhandlar inte fram justeringen så som vid bostäder utan detta index kommer från Statistiska centralbyrån i oktober varje år och bestämmer justeringen för kommande år.

Vad söker du efter?

Skip to content