Överlåtelse

Läs upp sidans innehåll

Krav vid överlåtelse

Om du för närvarande är vår kund har du möjlighet att överlåta din hyrda lokal. För att ansöka om överlåtelse av ditt avtal måste du ha varit hyresgäst hos oss i minst tre år. Innan du påbörjar ansökningsprocessen finns det viktiga regler och villkor som du bör vara medveten om.

En lokal kan överlåtas om den används helt eller väsentligen för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet med syfte att generera ekonomisk vinning. Det är viktigt att notera att verksamheter med ideella ändamål inte kan överlåtas. Dessutom måste den nya hyresgästen behålla lokalens ursprungliga användningssätt och ange ändamålet med hyresavtalet i ansökan om överlåtelse.

För att vara berättigad till överlåtelse måste den nuvarande hyresgästen ha innehaft lokalen i minst tre år. Om tiden är kortare än så krävs synnerliga skäl för att hyresvärden ska godkänna överlåtelsen. Synnerliga skäl kan vara exempelvis sjukdom, dödsfall eller andra särskilt beaktansvärda omständigheter som hindrar fortsatt näringsverksamhet. Det är dock viktigt att påpeka att ekonomiska förluster i sig inte betraktas som ett tillräckligt synnerligt skäl.

För att överlåtelsen ska bli godkänd krävs att det nya företaget som tar över hyresavtalet genomgår en kreditprövning och presenterar en godkänd affärsplan. Vellingebostäders marknadsgrupp måste godkänna den nya lokalkunden innan överlåtelsen kan genomföras.

Ansökan

För att inleda ansökningsprocessen för överlåtelse bör du:

  1. Ansöka genom att fylla i en blanketten för överlåtelse av lokal (erhålls av din förvaltare).
  2. Skicka blanketten vidare till den person som önskar ta över lokalen. Personen slutför ansökningsprocessen.
  3. Den nya lokalkunden skickar sedan ansökan till Vellingebostäders marknadsgrupp för granskning och genomförande av kreditupplysning.

Det kan förväntas ta cirka tre veckor att få svar på överlåtelseansökan. Vi ser fram emot att underlätta denna process för dig och den nya lokalkunden. Tack för att du valde oss som din hyresvärd under detta år!

Vad söker du efter?

Skip to content