Mätning av radonhalt

Vi har nu påbörjat mätning av radonhalt i våra fastigheter med bostäder. För att hänga med i vad som sker och varför vi gör detta har vi sammanfattat innebörden.

Vad är radon?
Radongas är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.


Varför mäta radon?
Det framgår av miljöbalken att den som är fastighetsägare är skyldig att se till att de som bor i huset inte utsätts för radonhalter över riktvärdet. Enda sättet att ta reda på radonhalten i fastigheten är att utföra en mätning. Radongasen finns latent i marken och beroende av tryckskillnader så transporteras gasen från marken upp i byggnader.


Hur gör man för att mäta radon i fastigheten?
Mätningen ska utföras under de delar av året då man måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätningen pågår i två månader och man lever precis som vanligt i sin lägenhet under tiden. Mätningarna ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, det vill säga i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare. I högre belägna plan bör mätning utföras i minst en lägenhet per plan och i totalt 20 % av lägenheterna. Om radongashalten överskrider riktvärdena kommer sanering utföras.
 

Vad händer nu?
Alla som blir berörda av mätningen kommer att bli kontaktad av oss senast i slutet av februari.  


Vill du veta mer?
Boverkets information om radon hittar du här

Vad söker du efter?

Skip to content