Möjligheter för dig med elbil

Alla Sveriges fastighetsägare tampas med hur de ska lösa framtida laddlösningar till sina hyresgästers elbilar, så även Vellingebostäder. Laddlösningar förknippas med stora kostnader för att säkra upp elabonnemang, vilket genererar en högre abonnemangskostnad, investeringskostnader för kabeldragningar, laddstolpe och installation. Vilket i slutändan kostar både fastighetsägaren och vidare hyresgästen mycket pengar.

Under de senaste månaderna har Vellingebostäder varit i förhandlingar med hyresgästföreningen för att möjliggöra att hyresgäster i våra mindre radhusområden, vars parkeringsplatser ligger nära deras lägenheter, kan ansluta en laddbox till sina egna elabonnemang.

Dessa förhandlingar har nu lett till en överenskommelse. Vellingebostäder kan nu erbjuda denna lösning mot en hyreshöjning på 300kr per månad.

I områden där Vellingebostäder har stora parkeringsytor fungerar inte samma lösning, där behöver vi sätta kraftfullare laddstolpar med olika alternativa hyreslösningar, beroende på område.

På Tran- och Vipgränden där vi gör en storsatsning på nya parkeringsytor, har vi förberett för en möjlighet till cirka 70 p-platser med laddstolpe (av områdets 380 platser). Inledningsvis kommer 12 stycken p-platser förses med laddstolpe när parkeringarna öppnar i januari 2024.

Här har vi skrivit avtal med Eon som kommer att erbjuda publika/offentliga laddstolpar. Det vill säga att vem som helst kommer att kunna ladda på platserna via Eons app/kort under en tidsbegränsning. Övrig tid parkerar du på din förhyrda plats. Denna lösning innebär att även gäster kan ladda när de är på besök.

Vi jobbar vidare med lösningar för er som efterfrågar, men som idag inte har tillgång till något av ovan beskrivet. Tyvärr finns det ingen enkel lösning i dagsläget som vi kan erbjuda, på grund av att det inte är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Bor du i radhus och har din p-plats närliggande och funderar på att köpa elbil, kontakta oss genom Mina sidor via vår hemsida på ”parkeringsfråga”, så tittar vi på möjligheterna för just dig.

Vad söker du efter?

Skip to content