Nyckeln till ett bättre system

Under 2022 kommer Vellingebostäder byta ut hos berörda fastigheters nycklar och cylindrar. Detta är framförallt för att bli mindre sårbara om en nyckel försvinner. I första hand gäller bytet nycklarna in till fastigheter och gemensamma utrymmen, för att vid ett senare tillfälle även installera in till lägenheterna. Vi har valt att dela upp bytet i två omgångar för en mindre påverkan på våra hyresgäster.

Systemet heter I-loq och är en digital nyckel som programmeras till samtliga fastigheter med olika behörigheter. Exempelvis kan en borttappad nyckel snabbt och enkelt spärras och blir på så sätt obrukbar och inga kostsamma cylindrar behöver bytas.

Det innebär också en stor förändring för våra fastighetsskötare som kan lägga sina stora nyckelknippor på hyllan och byta ut dessa mot endast en nyckel med behörighet till samtliga fastigheter. En nyckel till ett bättre system helt enkelt!

Vad händer nu? Du som bor i en fastighet som berörs av detta kommer att få information när det är tid för ett byte.

Vad söker du efter?

Skip to content