Historia

Läs upp sidans innehåll

HISTORIK

I många svenska kommuner etablerades det i mitten på nittonhundratalet kommunägda bostadsbolag. Året var 1949 då Skanör Falsterbo Bostads AB bildades.

I dåvarande Vellinge kommun bildades 1973 ett liknande bolag, Vellingebyggen AB som inledningsvis samägdes med Riksbyggen.  Under många år verkade dessa bolag parallellt.

År 1990 beslutade ägarna till de båda bolagen, Vellinge kommun, att slå samman dessa. Tillsammans med ett antal andra kommunägda fastigheter i det nybildade bolaget Vellingebostäder AB, till VD utsågs Stephan Björkestrand.

I detta nybildade företag fanns såväl bostäder som kommersiella lokaler som till exempel centrumanläggningarna i både Skanör och Vellinge.

År 2002 stod 8 stilrena lägenheter, skapade av välkände arkitekten Gert Wingårdh, klara på Östergatan 8 i Vellinge.

Två år senare, 2004, flyttades det in i 16 nyproducerade lägenheter på Ljungstyckevägen i Skanör.

För att göra Vellingebostäder till ett renodlat bostadsbolag, fördes de kommersiella fastigheterna över till systerbolaget Vellinge Exploaterings AB under 2007.

År 2010 kompletterades antalet ungdomsbostäder i Höllviken med ytterligare 4 ljusa lägenheter med öppen planlösning.

År 2012 beslutar sig Stephan Björkestrand för att dra sig tillbaka och ersätts av Anders Larsson som VD.

År 2013 flyttades det in i totalt 42 lägenheter. 30 stycken stod klara på Cymbalallén på Skanörs Vångar och ytterligare 12 på Trädgårdsgatan i centrala Vellinge.

År 2015 inleds den största renoveringen i bolagets historia av Tran- och Vipgränd i Vellinge.

Året därpå, 2016, stod andra etappen med 30 hyresrätter på Skanörs Vångar färdiga.

Under året beslöt ägaren, Vellinge kommun, att de kommersiella lokalerna och fastigheter som hyrs av kommunala verksamheter ska återgå till kommunens styrning och ägo vid årsskiftet 2016/2017.

I december 2016 invigs Kvarteret Lilla torg i Vellinge och paviljongen i Skanör och Vellingebostäder tar därmed en mer aktiv roll i utveckling av de orter där bolaget finns representerat med fastigheter i centralt läge – i Vellinge och Skanör.

Under sommaren 2017 var det inflyttning i projektet som i folkmun benämnts Polistomten i Vellinge. 27 lägenheter blev klara för inflyttning på Norrevångsgatan 2.

Andra etappen av renoveringen av Tran- och Vipgränd inleds och ytterligare 78 hyresrätter börjar byggas i Västra Ingelstad. Projektet får namnet Jordholmen efter järnvägstationen.

Christer Tedestål ersatte sommaren 2017 Anders Larsson som VD.

Vad söker du efter?

Skip to content