Miljöpolicy

Läs upp sidans innehåll

MILJÖPOLICY

Miljön omfattar och påverkar oss alla. Vi vill erbjuda en god inom- och utomhusmiljö för våra hyresgäster samt tillsammans med dessa och våra samarbetspartners ta ansvar för miljön i sin helhet.

  • Miljöarbetet skall bedrivas med en långsiktighet på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
  • Vi ska arbeta effektivt för en minskning av användning av el- och vattenförbrukningen.
  • Vi ska minska miljöbelastningen i sophanteringen.
  • Vi ska beakta miljöaspekter vid all upphandling.
  • Vi ska ta hänsyn till miljökonsekvenserna vid såväl ny- och ombyggnad som när ny teknik övervägs.
  • Vi skall se lagar och förordningar som minimum på miljöarbetet.
  • Vi skall se miljöarbetet som en del i affärsmässigheten.
  • Vi skall föregå med gott exempel.

Vad söker du efter?

Skip to content