Tillgänglighetsredogörelse

Läs upp sidans innehåll

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Vellingebostäder AB står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vårt mål är att det ska vara tillgänglig för alla och tillgodose allas behov. Nedan beskriver hur www.vellingebostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@vellingebostader.se  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

PROBLEM VID ANVÄNDNING UTAN SYNFÖRMÅGA

 • Det finns ej text i anslutning till filmer

 • Ej text som beskriver videons innehåll

 • Finns ej syntolkning

 • Alla bilder är ej upptaggade med beskrivande alt-texter

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT SYNFÖRMÅGA

 • Det finns ej text i anslutning till filmer 

 • Ej text som beskriver videons innehåll

 • Alla bilder är ej upptaggade med beskrivande alt-texter

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är helt tillgänglighetsanpassade

PROBLEM VID ANVÄNDNING UTAN HÖRSEL

 • Finns ej textbeskrivningar som kan läsas upp i anslutning till filmer och annan media

PROBLEM VID ANVÄNDNING MED NEDSATT HÖRSEL

 • Finns ej textbeskrivningar som kan läsas upp i anslutning till filmer och annan media

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2021.

Hur vi testat webbplatsen

INKA Interactive har gjort en oberoende granskning av www.vellingebostader.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 augusti 2020 och är formellt godkänd på administrativ nivå.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.

Vad söker du efter?

Skip to content