Upphandlingspolicy

Läs upp sidans innehåll

UPPHANDLINGSPOLICY

Vellingebostäder AB följer den policy som framtagits av Vellinge Kommun gällande all upphandling av inköp av varor, tjänster samt entreprenader.

All upphandling ska genomsyras av de grundläggande principerna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Social, miljömässig (ekologisk) och ekonomisk hållbarhet ska beaktas vid alla upphandlingar, anpassas samt tillämpas i proportionerlig omfattning beroende på upphandlingens innehåll och omfattning, utan att göra avkall på förhållandet mellan bästa kvalitet och pris.

För att läsa mer om vår Upphandlingspolicy klicka här

Vad söker du efter?

Skip to content