Tobias på taket!

Just nu pågår renovering av tak på två av våra områden. Detta sköts av vår entreprenör Helléns Plåtslageri AB och deras underentreprenör Taksäkerhet Syd. Helléns Plåtslageri AB har många år i branschen, närmare bestämt 100 år i år! För att få mer inblick i renoveringen och allt därtill har vi intervjuat en av deras 3 delägare, VDn Tobias Persson.

Vilka byggnader är det ni har under renovering hos oss?
Vi har två områden under renovering just nu. Det är Icas tak och taket över Systembolaget i Vellinge Centrum. Sedan är det området Vip- och Trangränden, som utgör 17 hus totalt. Men endast de byggnaderna med ytpapp på Vip- och Trangränden kommer renoveras, så det är inte alla tak.

Varför byter vi taken?
För de är gamla och behöver bytas, annars finns det risk för läckage. Man har inte något visst år som de ska bytas efter utan man byter tak när de börjar bli dåliga helt enkelt.

Vad är det för tidsplan på dessa takrenoveringar?
Vellinge centrum ska vara klart under sommaren. Vip- och Trangränden har en längre tidsplan då det är många fler tak att renovera. De ska vara klart till jul ungefär.

Har du något favorittak? Ja, det har jag faktiskt. Jag gillar ”pannetak” eller tegeltak som det heter.

Det är ju en del fågelbajs på taken, händer det att man blir träffad?
Det är extremt mycket fågelbajs på taken just nu, men det är väldigt sällan man får det på sig faktiskt. Vi har klarat oss hittills. Skulle man bli träffad så ser vi det som något positivt och köper en lott.

Får du någon gång höjdskräck? Det har hänt någon gång, men det är väldigt sällan som tur är.

Hur mycket litar ni på väderappen? För vädret styr en del av hur ni arbetar?
Det är olika. På sommaren kan man inte lita på väderappen över huvud taget. Det skiftar väldigt mycket och om man tänker tillbaka på tidigare somrar, så var det kanske inte så bra väder ändå utan en hel del skyfall. Hösten och vintern kan man lita lite bättre på väderappen, då stämmer den väldigt bra. Vi får ändå gå lite efter appen, då vi behöver kunna planera arbetet på ett ungefär. Arbetar ni i alla väder? Ja, det gör vi faktiskt, men det är olika arbeten som lämpar sig för olika väder. Man kan exempelvis inte svetsa när det regnar. Men plåt och annat fungerar i alla väder.

Tack till Tobias för vi fick ställa frågor!

Vad söker du efter?

Skip to content