Vi sänker värmen en grad

Vellingebostäder har beslutat att sänka värmen i våra bostadsfastigheter från 21 till 20 grader med anledning av det rådande energiläget.  Priset på gas har sedan mars månad fyrdubblats och det finns dessutom en allmän vädjan att vara återhållsam med energiförbrukning gällande både el, gas och fjärrvärme

Lagkravet och rekommendation från Folkhälsomyndigheten är minimum 18 garder.

Vad söker du efter?

Skip to content