Vi vill ge våra hyresgäster chansen att påverka!

Att våra hyresgäster känner sig trygga i och omkring sitt hem är viktigt för oss och ert engagemang är välkommet.

Vad innebär en trygghetsvandring?

Vi har flera representanter från Vellingebostäder på plats för att tillsammans med våra hyresgäster i området titta på de förslag som anges. Genom att promenera runt med oss, samtala och ge förslag på förbättringsåtgärder som är kopplade till trygghet hoppas vi kunna göra rätt insatser för en ökad trygghet.

Vi har som ambition att göra trygghetsvandring ca vart annat år per fastighet. Vilka fastigheter som det blir nästa vinter kommer att presenteras närmare.

Denna vinter har vi besökt:

  • Möllebackevägen
  • Bok-/Ekvägen
  • Bankgatan
  • Östergatan 2,3,4
  • Stinsgången
  • Fädriften
  • Appelins- /Idrottsvägen
  • Norra Vånggatan

Resultatet av årets trygghetsvandring

Vi vill först och främst tacka alla som kom på uppslutningen av trygghetsvandringarna, trots en del gånger med tråkigt väder där både vi och ni har fått plocka fram regnjackan och hålla i hatten. Men, genom detta har vi fått bra förslag i belysningsfrågor som exempelvis sopfålla, carport, parkering och fasad. Vi har även en del buskage som var lite höga som ska ses över.

Vad söker du efter?

Skip to content