Viktig information om våra uppvärmningskostnader

Vi vill tydliggöra vad som skett senaste halvåret med uppvärmningskostnaden i Vellingebostäders fastigheter, eftersom det har förekommit felaktig information i media.

I Vellinge kommun har vi ingen tillgång till fjärrvärme. Istället har vi under många årtionden använt gas som huvudsaklig uppvärmningskälla. Sedan 2018 har vi av miljöskäl endast köpt biogas.

Fram till 2022-12-31 hade vi ett fastpris inklusive skatter och avgifter på 0,82 kr/kWh.

När avtalet löpte ut fanns det inga leverantörer som erbjöd gas till fastpris längre. Vi är nu tvungna att köpa gas till dagspris. Det rörliga priset var som högst den 29 augusti 2022 och kostade då 4,90 kr/kWh, vilket innebar en sexfaldig ökning jämfört med vårt tidigare avtalspris. Priset har sedan stabiliserats och legat mellan 1,40 kr/kWh och 1,70 kr/kWh under 2023. Kostnadsökningen är därmed cirka 100 %!

I oktober 2022 beslutade vi att sänka temperaturen i alla lägenheter från 21 till 20 grader. Detta har lett till en minskning av förbrukningen med cirka 5 %.

Självklart hade vi helst sett att denna enorma kostnadsökning inte hade inträffat. Utöver ökningen av värmekostnaderna har vi också drabbats av kraftigt höjda räntekostnader på våra lån samt prisökningar på alla nödvändiga underhålls- och driftkostnader för våra fastigheter.

Det är viktigt att påpeka att påståendet om att gaskostnadsökningen inte har skett är felaktigt! Det tillägg på 2,5 % som vi tillfälligt debiterar täcker endast en liten del av vår kostnadsökning.

Vad söker du efter?

Skip to content