Gemensamma utrymmen

Läs upp sidans innehåll

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Fria ytor i trapphus och entréer

Det finns tillfällen när det är mycket bråttom! Vid olyckor, brand, om fastigheten behöver utrymmas eller om någon blir sjuk måste utrycknings- och ambulanspersonal snabbt komma fram. Därför är det mycket viktigt med fri passage i trapphus och entréer.

Tvättstugan

Maskinerna i tvättstugan är kanske inte så komplicerade. Det är viktigt att veta hur de sköts. Behöver du hjälp eller om någon maskin ställer till bekymmer, kontakta din husvärd. Tvättiden är vanligen begränsad, så att alla ska få tillgång till tvättstugan. Du bokar tvättid på tavlan i förväg. Respektera begränsningar i tvättiderna – av hänsyn till dem som bor intill tvättstugan.

Städning är väsentligt för trevnaden: Ge golv och maskiner en avtorkning, och lämna tvättstugan som du själv vill finna den!

Förrådsutrymmen

Förrådsutrymmen i källaren sköter du själv. Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara eldfarliga vätskor och föremål där. Du får inte heller dra in egen elström. Och det är självfallet inte tillåtet att röka eller tända en låga.

För att undvika inbrott låser och släcker du alltid efter dig. Förvara heller inte något stöldbegärligt i förråden!

Ett tips: Ställ inte dina grejor direkt på källargolven – vattenskador i källare förekommer oftare än andra skador.

Barnvagnsrum

Finns det särskilda utrymmen för förvaring av barnvagn så använd dem. Vagnen står skyddad och är inte i vägen.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bibehålla och öka trivseln!

Vad söker du efter?

Skip to content