Trafik och parkering

Läs upp sidans innehåll

PARKERING OCH TRAFIK

All trafik – med bil, moped eller cykel – medför vissa risker och olägenheter för gående. Motorer ger dessutom upphov till avgaser och buller. De flesta vill ha så lite trafik som möjligt i sin närmiljö. Det är därför i regel inte tillåtet att köra bil, moped eller att cykla inom bostadsområdet.

Viss nyttotrafik som sophämtning och sjuktransporter förekommer naturligtvis. Någon gång behöver du själv kanske ta bilen fram till dörren. Kör då försiktigt. Var särskilt uppmärksam på små barn, som inte förstår att det är farligt att leka vid parkerade bilar. Parkera alltid på anvisade platser – vare sig du har två eller fyra hjul på fordonet.

MC och mopeder

Mopeder och motorcyklar får bara stå inomhus om det finns ett särskilt utrymme för detta. Bensin är alltid en brandrisk. Provkörning av motorer inomhus är livsfarligt.

Vad söker du efter?

Skip to content