Våga agera

Läs upp sidans innehåll

VÅGA AGERA!

Med hjälp av metoden Våga agera! vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende inom Vellingebostäder. Vellinge kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva, bo och vistas i. Genom att vi som grannar och medmänniskor vågar agera vid oro för pågående våld kan vi tillsammans stoppa våldet.

Vad är Våga Agera?

Många av dem som utsätts för våld i hemmet kan eller vågar inte själva anmäla. Därför kan det vara viktigt att du som granne och medmänniska vågar agera genom att du ringer polisen om du ser, hör eller misstänker att någon i ditt närområde utsätts för någon form av våld. Ditt agerande handlar om omtanke och att våga bry sig. Vetskapen om att någon runt den utsatta vet och vågar agera kan leda till att den som utsätts för brott själv vågar anmäla eller be om hjälp.
 

Vellinge kommun, Vellingebostäder och polisen står tillsammans bakom metoden Våga Agera som uppmanar den som ser, hör eller upplever tecken på att någon i sitt närområde far illa att:

  1. Vid akuta händelser ring polisen på 112
  2. Vid brott eller händelser som inte är pågående eller nyligen inträffade ring 114 14
     

Vid misstanke om ett barn far illa kan du även göra orosanmälan direkt till socialtjänsten i Vellinge.

Tänk på att du alltid kan kontakta polis och socialtjänst anonymt.

Vad söker du efter?

Skip to content