Vårda din bostad

Läs upp sidans innehåll

VÅRDA DIN BOSTAD

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda ditt boende med regelbunden omsorg. Här kommer några tips vad du som hyresgäst bör tänka på under boendetiden.

Kök

Frosta av kyl/frys regelbundet, om de inte är själavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv, använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i ett kärl. Rengör ugn och spis samt städa bakom spisen regelbundet. Rengör spiskåpan/köksfläkten en gång i månaden. Filtret kan du diska i ljummet vatten och milt diskmedel. Häll inte ut matfett i avloppet, använd flaska.

Våra vitvaror köps in enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling) och för närvarande använder vi oss av Electrolux som leverantör.

Upplever du att dina vitvaror låter ovanligt mycket? Läs mer om de mest vanliga ljuden och varför de uppstår.

Se även information om ljud och teknisk data för kylprodukter.

Badrum

Golvbrunnen behöver rengöras regelbundet för att undvika stopp och dålig lukt. Lyft av gallret som täcker golvbrunnen, ibland kan den sitta fast med två skruvar som måste skruvas bort. Ta bort hårtestar och annat som fastnat i brunnen. En gammal diskborste kan komma väl till hands. Spola brunnen med handduschen och sätt fast gallret igen.

Tvättstället ska också rensas regelbundet för att undvika stopp. Detta gör du enklast genom att använda en s k plunch. Fyll tvättstället med vatten och stöt ett par gånger tills det börjar rinna ordentligt.Vid svårare stopp måste du rensa vattenlåset som sitter på avloppsröret under tvättstället. Detta kan du göra själv. Öppna vattenlåset, ställ en hink under så att vatten och smuts inte rinner ner på golvet. Peta loss avfall som fastnat och spola igenom avloppet med hett vatten. Stäng vattenlåset igen.
OBS! Använd inte propplösare, detta kan innehålla kaustiksoda som är frätande och kan skada avloppsrören om dessa är av gjutjärn!

Om stoppet ändå kvarstår måste du anmäla felet till oss med detsamma. Om stoppet är orsakat på grund av brist på regelbunden omsorg, blir du ersättningsskyldig för den tid som din husvärd får använda för att rensa ditt avlopp.

Golv

Genom att klicka på de olika golvtyperna nedan får du tips och råd om de olika materialens skötsel.

Vad söker du efter?

Skip to content