Hållbara verksamhetsmål

Läs upp sidans innehåll

Hållbara verksamhetsmål

För hyresgästernas bästa

Vi ska öka vårt resultat i den årliga kundundersökningen till ett resultat på 82 av 100 fram till år 2026

Värdeskapande arbetsplats

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och bibehålla ett resultat på över 90 % fram till år 2026.

Hållbara bostäder och lokaler

Vi ska minska mängden köpt energi (gas & el) med 20% till år 2026. 
Vi ska minska vår vattenförbrukning med 3% fram till år 2026. 

Långsiktig och ansvarsfull aktör

Vi ska ha en god lönsamhet över tid och agera affärsmässigt. Vara självbärande utan ägartillskott. Direktavkastning på minst 4% av eget kapital under 5 år. Soliditet som ökar över tiden och minst 15% av eget kapital. Soliditeten beräknad på marknadsvärdet skall vara minst 35%.

Område
Verksamhetsmål
Utfall 2022
Utfall 2023
Förändring
Energi
Vi ska minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026.
köpt el/gas 2022:
10 401 643 kWh
köpt el/gas 2022:
9 946 742 kWh
Minskning
4,37%
Energi
Vi ska minska vår vattenförbrukning med 3% fram till år 2026.
vattenförbrukning 2022:
83 924 m3
vattenförbrukning:
79 052 m3
Minskning
5,8%
NKI* bostäder
Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026.
2021: 80,2%
81,30%
Ökning: 1,1%
NKI lokaler
Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026.
2021: 79,2%
85,70%
Ökning: 6,5%
NMI**
Vi ska bibehålla ett resultat på över 90% fram till 2026.
92%
93%
Ökning: 1%
Ekonomi
God lönsamhet över tid och agera affärsmässigt. Vara självbärande utan ägartillskott. Belåningsgraden får högst uppgå till 50% av marknadsvärdet.
41%
43%
Ökning: 2%

*NKI = Nöjd kund index
**NMI = Nöjd medarbetare index

Vad söker du efter?

Skip to content