Ändrad boendesituation

Läs upp sidans innehåll

ÄNDRAD BOENDESITUATION

Ibland händer det oförutsedda i livet. Det kan vara en separation eller att någon i hushållet går bort. I båda fallen kan hyreskontraktet behöva skrivas om. Det är viktigt att den som kommer att bo kvar i lägenheten också står på kontraktet. Den som flyttar ut måste säga upp sin del av avtalet och ansöka om att överlåta sin del till den som bor kvar. 

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att: 

  • ni är närstående, som till exempel sambo eller barn 
  • lägenheten använts med gemensamt hushåll
  • att den varit er enda stadigvarande bostad
  • ni bott tillsammans i cirka tre år
  • överlåtelsen godkänns av Vellingebostäder

 

Det betyder att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ditt hyreskontrakt. Du kan inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver också själv klara av att betala hyran och uppfylla samma krav som när du söker en av våra lediga lägenheter via Boplats syd. Om ansökan om överlåtelse godkänns kommer nytt hyresavtalet tecknas. 

​Ansvar efter överlåtelse

Om överlåtelsen godkänts av Vellingebostäder ansvarar den som övertar hyresrätten för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i lägenheten före överlåtesen. 

Vid separation

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader och handläggningstiden är ca fyra veckor från det att ansökan inkommit.

UPPSÄGNING AV MIN DEL AV HYRESAVTALET

Blanketten skickas in till info@vellingebostader.se eller till Vellingebostäder, Norrevångsgatan 3, 235 36  Vellinge.

Vid dödsbo

Handläggningstiden är ca fyra veckor från det att ansökan inkommit.

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL VID DÖDSFALL

Blanketten skickas in till info@vellingebostader.se eller till Vellingebostäder, Norrevångsgatan 3, 235 36  Vellinge. Vänligen bifoga ett registerutdrag från Skatteverket 

Överlåt aldrig hyresavtal utan godkännande eller mot betalning

Det är inte tillåtet att överlåta sitt hyresavtal utan godkännande eller tillstånd och ingen som är inblandad i överlåtelsen får betala eller ta emot någon ersättning.

Du kan förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du betalar eller tar emot särskild ersättning vid överlåtelse av ett hyresavtal. Detsamma gäller om du som hyresgäst begär särskild ersättning för din hyresrätt. 

Det är dessutom straffbart att begära särskild ersättning för upplåtelse eller överlåtelse av en bostadslägenhet. Det straffbara området omfattar även att träffa avtal om eller ta emot särskild ersättning.

Från den 1 oktober 2019 finns en ny straffbestämmelse som kriminaliserar köp av ett hyreskontrakt. Det är brottsligt att lämna särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet eller förvärva hyresrätten till en sådan lägenhet.

Vad söker du efter?

Skip to content