Hemförsäkring

Läs upp sidans innehåll

HEMFÖRSÄKRING

Ibland är olyckan framme. Då behöver du ha ett bra skydd för din egendom. Vellingebostäders försäkring täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar. En hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem och täcker delar av dina kostnader. Har du inte redan tecknat en, bör du göra det!

Exempel på vad hemförsäkringen kan täcka delar av:

  • Stöld, inbrott och skadegörelse
  • Brand eller explosion skador på hushållsmaskiner
  • Översvämning

En del av kostnaden måste du själv stå för själv – nämligen självrisken.

Hemförsäkringen gäller oftast om du blir bestulen, men kravet är att du har sett till dina ägodelar ordentligt. Därför är det viktigt att din bostad är ordentligt låst och att du inte förvarar stöldbegärlig egendom i källar- eller vindsförråd.

För vissa skador som vållats i lägenheten, som till exempel trasiga fönsterrutor, spräckta handfat och toalettstolar, kan du själv bli skyldig att ersätta oss. Det gäller även om du installerar en egen disk- tvättmaskin som orsakar läckage. Samtidigt kan du få ersättning från din hemförsäkring.

Prata med ditt försäkringsbolag om olika typer av försäkring, vad de täcker och annat du behöver veta.

Vad söker du efter?

Skip to content