Kontrakt och hyra

Läs upp sidans innehåll

KONTRAKT

Här följer några praktiska råd och information om dina skyldigheter som hyresgäst.

Hyreskontraktet

Hyreskontraktet är en viktig handling som reglerar vad som ingår i hyran, samt dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Därför bör du läsa igenom ditt hyresavtal noga.

Hyran

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Mer än tre sena hyresbetalningar på ett år är tillräckliga skäl för att säga upp hyresavtalet. Det är viktigt att du kontaktar oss omgående om du av någon anledning skulle bli efter med hyran. Hyran ska betalas i förskott. Senast sista vardagen före varje kalendermånads början och du får din hyresavi månadsvis av oss. Skulle du av någon anledning inte ha fått din hyresavi, är du ändå skyldig att betala hyran i tid. Saknar du din hyresavi hittar du den under Mina sidor. 

I hyran ingår ersättning med 12 kr per månad till Hyresgästföreningen för dess förhandlingsarbete.

Vi har årliga förhandlingar med Hyresgästföreningen gällande nästkommande års hyror. 

 

Autogiro

Vill du betala hyran med autogiro? Logga in på din Internetbank och sök Vellingebostäder som betalningsmottagare.

E-faktura

Vill du betala hyran med E-faktura? Logga in på din Internetbank och sök Vellingebostäder som betalningsmottagare.

Vellingemodellen

Hyresgästföreningen och Vellingebostäder har tillsammans arbetat fram en hyressättningsmodell, Vellingemodellen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2022. Syftet var att skapa en mer rättvis hyressättning som baseras på lägenheternas och fastigheternas standard och läge.

Den här typen av hyressättningsmodeller finns redan på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund och avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran. För Vellingebostäders hyresgäster kommer det nya sättet att beräkna hyran innebära en omfördelning av hyrorna. I vissa fall blir hyran lägre i andra fall högre. 

Läs mer hur Vellingemodellen har arbetats fram Vellingemodellen

Hyresgästföreningens pressmeddelande 22 november 2021

Vad söker du efter?

Skip to content